Privacybeleid and Cookies policy

versie 16/05/2018

Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Metagenics Belgium BVBA, gevestigd te Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0881.352.886.

In het kader van onze activiteiten (de productie en verkoop van voedingssupplementen via een netwerk van distributeurs en andere verkoopskanalen, alsook opvolging en dienstverlening na-verkoop) worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens die wij verwerken.

Deze policy moet samen gelezen worden met onze Cookie Policy die hieronder kan gedownload worden.

Versie16/05/2018

Cookies Policy

Metagenics Belgium BVBA is een onderneming naar Belgisch recht met zetel te Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende en geregistreerd bij de kruispuntbank ondernemingen onder het nummer 0881.352.886.

Dit is de policy van Metagenics Belgium BVBA met betrekking tot het gebruik van cookies op onze algemene website www.metagenics.eu en onze productwebsites www.metasleep.eu, www.metarelax.eu, www.metarelax.nl, www.curcudyn.eu, www.probactiol.eu, www.similase.eu, www.barinutrics.eu, www.probactiol.ch, www.metagenicsacademy.eu (hierna “Websites”).

Deze Cookies Policy dient om u te informeren rond het beheren van de cookies-instellingen. Deze policy moet samen gelezen worden met ons privacybeleid die hieronder kan gedownload worden.

Download privacybeleid en cookies policy