Aanpak

Chronic Disease & Nutritional Dysbalance

Vandaag zijn chronische gezondheidsaandoeningen zo gewoon geworden dat de meeste mensen niet meer weten wat het is om in uitstekende gezondheid te zijn. En als ze zich niet op hun best voelen kunnen ze ook niet op hun best zijn.

In werkelijkheid kunnen veel chronische gezondheidsaandoeningen voorkomen worden. Ze zijn het resultaat van jarenlange slechte eetgewoonten, tekort aan beweging en/of langdurige blootstelling aan stress. Leidinggevende gezondheidsorganisaties zijn er ook van overtuigd dat door terug te keren naar een gezondere levensstijl –door de juiste nutriënten te consumeren, actief te worden en te leren omgaan met de stressoren in het leven— veel van deze aandoeningen kunnen voorkomen worden, onder controle gehouden worden, of zelfs omgekeerd worden. De oplossing lijkt zo eenvoudig en toch neemt de incidentie van chronische ziekten in een alarmerend tempo toe.

Treat & Repair

De meeste ziekten, chronisch of niet, zijn geassocieerd met een nutritioneel onevenwicht. Dit onevenwicht kan zowel oorzaak als gevolg zijn van de ziekte. Vaak houden ze mekaar in stand in een vicieuze cirkel.

Dit moet door een professionele gezondheidsdeskundige aangepakt worden. Metagenics biedt wetenschappelijk onderbouwde concepten en producten aan die het nutritionele evenwicht herstellen en zo de arts kunnen helpen bij een effectieve en veilige behandeling.

Overtuigd?

Heeft de kracht van Metagenics u overtuigd? Neem dan een kijkje naar het productassortiment waarmee we het vertrouwen genieten van de arts, de apotheker en de patiënt.